Mo groeide op in Homs. Toen hij op zijn twintigste gedwongen zijn studie moest staken vanwege het oorlogsgeweld, besloot hij Syrië te ontvluchten en te proberen om Nederland te bereiken en asiel aan te vragen. Het was het land van zijn voorkeur, omdat zijn oom en neven hier al eerder naartoe waren gekomen; dat voelde veilig en zou misschien in zijn voordeel kunnen werken. Inmiddels woont hij alweer acht jaar in Groningen. Hij voltooide de opleiding Mediavormgeving aan het Noorderpoort en werkt tegenwoordig als freelance (grafisch) vormgever, onder ander voor het Noord Nederlands Toneel.
In 2021 was hij met Bab Ad-daar in contact gekomen, waar hij begon met het maken van video’s van optredens, vervolgens liep hij zijn stage bij het NNT, van het een kwam het ander. Voor MENA is here hielp Mo mee met het ontwerp voor het logo en de huisstijl.

“Ik vind het heel mooi om de rijke cultuur van de MENA-regio op deze manier te presenteren aan het westen. We gaan gewoon keihard het stereotype beeld dat veel mensen hebben van de Arabische wereld veranderen, met muziek, theater en kunst.”


Mo grew up in Homs. At the age of 20, when he could no longer continue his studies because of the war and the bombing, he decided to flee Syria and try to reach the Netherlands and apply for asylum. It was his preferred country because his uncle and cousins were already living here; it felt safe and might work in his favor. It did: he’s been living in Groningen for eight years now.  He studied Media Design at Noorderpoort and currently works as a freelance (graphic) designer, including for the Noord Nederlands Toneel.

In 2021 he became involved with Bab Ad-daar, where he started making videos of performances, then he did his internship at the NNT; one thing led to another. For MENA is here, Mo helped design the logo and corporate identity.

 

“I really like the idea of presenting the rich culture of the MENA region to the West in this way. We are just going to boldly change the stereotypical image that many people have of the Arab world, with music, theater and art.”

Programmatips van Mo