In het tiendaagse stadsprogramma MENA is here – met theater, muziek, film, verhalen en food – nodigen we je uit om deze kunst en cultuur in al haar schoonheid te bekijken.

De MENA regio is een culturele mozaïek. Verschillende etnische groepen, culturen en talen bestaan naast elkaar. Een samenleving met een eeuwenoude geschiedenis en een immens rijk cultuurgebied. MENA is kleurrijk en fascinerend, toegankelijk en ontroerend. Kom luisteren naar de verhalen van de mensen uit deze regio en hoe zij het leven hier en nu ervaren.

De regio voelt voor sommigen ver weg; voor anderen juist heel dichtbij. MENA is here gaat ook over de aanwezigheid van de regio in Nederland. Over culturele elementen die hier naartoe werden meegenomen. Over samenleven en samen leven. Over herkenning en nieuwsgierigheid. Over verbindingen maken en bruggen bouwen. Verschillende perspectieven en werelden komen samen. MENA is onderdeel van onze samenleving. Daarmee verdient het een blijvende plek op onze podia.

MENA is here is een tiendaags stadsprogramma met culturele activiteiten, artiesten, musici, makers, verhalen en gesprekken. Je vindt ons in de Stadsschouwburg, de Machinefabriek, de Oosterpoort, Forum Groningen, op straat en in de wijken.

Klik hier om het volledige programma te bekijken


For the ten-day city program MENA is here – with theatre, music, film, stories and food – we invite you to experience the art and culture of the MENA region (Middle East and Northern Africa) in all its glory.

The MENA region is a cultural mosaic, where different ethnic groups, cultures and languages coexist. It is a society with ancient history and an immensely rich cultural landscape. MENA is colourful and fascinating, accessible and moving. Come and listen to the stories of the people from this region; to their personal experiences of the here and now.

The region feels far away for some, and very close for others. MENA is here is also about the presence of the region, here in the Netherlands. About the cultural elements that were brought here. About existing together and coexisting. About recognition and curiosity. About making connections and building bridges. Different perspectives and worlds come together. MENA is part of our society, deserving of a permanent place on our stages.

MENA is here is a ten-day city program with cultural activities, artists, musicians, makers, stories and conversations. You can find us in the Stadsschouwburg, the Machinefabriek, De Oosterpoort, Forum Groningen, on the street and in the local districts.

Click here to view the full programme.