Kaarten

De razendpopulaire Vlaams-Marokkaans choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui komt terug naar Groningen! Nomad is een mozaïek bestaande uit levende en levenloze elementen uit de woestijn, gemaakt op Midden-Oosters geïnspireerde muziek van Felix Buxton van Basement Jaxx.

Woestijnlandschap

De voorstelling neemt je mee naar een gigantische woestijn. Je ziet de prachtige vergankelijkheid van zandduinen en woestijnwinden die in een oogwenk veranderen van richting, vorm en snelheid. En je ervaart de intense fysieke en emotionele dorst, het verlangen naar water en veiligheid, en naar vertroosting, dat zowel dierlijke handelingen als de menselijke zoektocht naar spiritualiteit aanstuurt.

En bovenal, de geest van samenhorigheid, van vriendschap en symbiose, de sleutel tot overleving en evolutie in een droge wereld die onoverkomelijk zou zijn zonder de steun van een ander.

Het afgelegen landschap is een metafoor voor ultieme vrijheid, maar ook voor de onmogelijkheid om te overleven. De dansende nomaden lijken geïsoleerd te zijn in deze omgeving, net zoals de wereld vandaag voor minderheidsgroepen ook een woestijn kan zijn, een gevaarlijke plek om in te verblijven.


In Nomad the famous Belgian-Moroccan choreographer Sidi Larbi Cherkaoui pieces together a mosaic drawn from the animate and inanimate elements of the desert.

Meanwhile, from the dance floor, we get glimpses the beautiful transience of sand dunes and winds that change direction and shape and speed in the twinkling of an eye; the intense physical and emotional thirst, the yearning for water and safety, for consolation that guide both animal actions and the human quest for spirituality. And above all, the spirit of togetherness, of friendship and symbiosis, key to survival and evolution in an arid world that would be insurmountable alone.

This desolate landscape is a metaphor for ultimate freedom, but also for the impossibility to survive. We even get the feeling that this landscape is not in our own trusted world, especially when the animated backdrop shows the earth floating above the horizon like a moon. The dancing nomads seem to be isolated in this environment, like the world today sometimes seems like a desert in the eyes of minority groups, a dangerous place to be in.