Kaarten

In het kader van MENA is here, organiseert Synagoge Groningen een lezing die verzorgd wordt door prof. dr. Karène Sanchez-Summerer, hoogleraar Midden Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sanchez zal spreken over de Nederlandse fotograaf Franck Scholten (1881-1942), die in de jaren ’20 van de vorige eeuw het Britse Mandaatgebied Palestina op de gevoelige plaat vastlegde. Aan de hand van Scholtens werk laat Sanchez zien hoe fotografie het politieke, culturele en economische landschap van Mandaat-Palestina veranderde.

Het werk van Frank Scholten is niet alleen kwantitatief groots, het is ook ongelooflijk divers, met een grote variëteit in onderwerpen. Scholten legde het leven vast van zowel religieuze als seculiere gemeenschappen, van architecturale verkenningen van dorpen die niet meer bestaan tot grote steden als Jaffa, Haifa en Jeruzalem. De jonge township Tel Aviv was pas tien jaar oud toen Scholten in Palestina aankwam. Misschien is een van de kenmerken van Scholtens verzamelde werken de grondigheid waarmee hij Palestina in beeld bracht. Zijn foto’s doorkruisen de scheidslijnen tussen klassen, etniciteit en klassen. Zowel stad als platteland kon op de belangstelling van Scholten rekenen. Hij bracht mensen in beeld, zowel aan het werk als in hun vrije tijd, maar hij bracht vooral mensen in beeld in de context van hun dagelijks leven.

‘Palestine illustrated’ revisited.
The Holy/ Promised Land at the beginning of the 1920s and historical photography | Lecture by prof. dr. Karène Sanchez-Summerer
De lezing wordt verzorgd in het Engels!
Datum/tijd: dinsdag 16 mei – 19.30 uur (Synagoge vanaf 19.00 uur geopend)
Entree: gratis!

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

As part of MENA is here, Synagogue Groningen is organizing a lecture given by Prof. Dr. Karène Sanchez-Summerer, professor of Middle Eastern Studies at the University of Groningen. Sanchez will talk about the Dutch photographer Franck Scholten (1881-1942), who captured the British Mandate of Palestine in the 1920s. Using Scholten’s work, Sanchez shows how photography changed the political, cultural and economic landscape of Mandate Palestine.

Based on photos taken by the Dutch Franck Scholten (1881-1942) in his trip to Palestine (1921-1923), this lecture will show how photography reflects the shifting political, cultural and economic landscape of the early British Mandate period, and experiences of modernity in Palestine. Apart from being prolific, Frank Scholten’s work is incredibly diverse, covering subjects as broad as events, both religious and secular, architectural explorations from villages that no longer exist to major cities like Jaffa, Haifa, Jerusalem and the fledgling township Tel Aviv, which was but a decade old when he arrived. Perhaps one of the hallmarks of Scholten’s collected works is the thoroughness with which he imaged Palestine. His images of people cut across religious and confessional lines, ethnic backgrounds, class and urban-rural divides. He imaged people at work as well as in their leisure time, but most of all, he imaged people in the context of their daily life, rather than divorced from the landscape.

‘Palestine illustrated’ revisited.
The Holy/ Promised Land at the beginning of the 1920s and historical photography’ | Lecture by prof. dr. Karène Sanchez-Summerer
The lecture will be given in English!
Date/time: Tuesday, May 16 – 7:30 PM (Synagogue opens at 7:00 PM)
Entrance: free!