Kaarten

De Koerdische dichter en journalist Behrouz Boochani zal worden geïnterviewd over zijn boek Alleen de bergen zijn mijn vrienden, een snoeihard ooggetuigenverslag van zijn gevangenschap in de ‘Australische goelag’.

In 2013 trachtte de Koerdische dichter en journalist Behrouz Boochani te vluchten naar Australië. In plaats van daar onderdak te vinden, werd hij op zee opgepakt en naar het eiland Manus gevlogen, waar hij illegaal gevangen werd gezet in wat wel de ‘Australische goelag’ en het ‘Australische Guantanamo’ is genoemd. Daar verbleef hij tot september 2019.

Boochani schreef Alleen de bergen zijn mijn vrienden tijdens zijn gevangenschap in het geheim op een telefoon die hij voor de bewakers verborgen moest houden. Hij smokkelde zijn verhaal via tekstberichten van het eiland.

Dit boek is een getuigenis. Een even snoeihard als poëtisch ooggetuigenverslag. Een aanklacht. Een aangrijpend relaas van jarenlange opsluiting en ballingschap.

De voertaal voor deze talk is Engels


The Kurdish poet and journalist Behrouz Boochani will be interviewed about his book No friend but the mountains, a brutal eyewitness account of his imprisonment in the ‘Australian gulag’.

In 2013, the Kurdish poet and journalist Behrouz Boochani tried to flee to Australia. Instead of finding shelter there, he was caught at sea and flown to the island of Manus, where he was illegally imprisoned in what has been dubbed the “Australian gulag” and the “Australian Guantanamo.” He stayed there until September 2019.

Boochani secretly wrote No friend but the mountains during his imprisonment on a phone that he had to keep hidden from the guards. He smuggled his story through text messages from the island.

This book is a testimony. An eyewitness account that is as tough as it is poetic. An indictment. A poignant account of years of imprisonment and exile.

This talk will be in English