Kaarten

In de tentoonstelling Art Without Borders zijn tekeningen te zien van drie Iraanse kunstenaars. De tentoonstelling wil laten zien dat tekenkunst universeel is. Inspiratie gaat over grenzen en komt vaak uit een verrassende hoek, soms uit een ver verleden. Kunst vormt op die manier in haar eigen taal een brug tussen verschillende culturen en tijden.

Tekeningen zijn een kunstvorm die voor ieder herkenbaar is. Kinderen kunnen eerder tekenen dan praten en iedereen heeft weleens een tekening gemaakt met potlood op papier. Deze herkenbare en intieme kunstvorm kan grote impact teweegbrengen.

De tentoonstelling toont werk van Amir Mohamadzadeh, Hossein Tadi en Farhad Gavzan. Ze maken deel uit van een groep die werkt in The Drawing House in Teheran. Zij brengen inspiratie naar Groningen, maar nemen hun ervaringen ook mee terug naar Iran.

De kunstwerken geven een inkijk in het hedendaagse leven in Iran. Het is een wereld waarvan doorgaans weinig doordringt in het ‘westen’. De kunstenaars willen via deze tentoonstelling de oosterse tekenkunst tonen aan ons deel van de wereld.

9 t/m 22 mei
dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00, zondag 12.00 – 17.00

The exhibition Art Without Borders features drawings by three Iranian artists and aims to show that the art of drawing is universal. Inspiration crosses borders and often comes from an unexpected angle, sometimes from a distant past. In this way, art forms a bridge between cultures and times in its own language.

Drawings are an art form that is recognizable to everyone. Generally, children can draw before they can speak, and everyone has made a drawing with a pencil on paper at one time or another. This recognizable and intimate art form can have a great impact. The exhibition shows works by Amir Mohamadzadeh, Hossein Tadi and Farhad Gavzan. They are part of a group that works in The Drawing House in Tehran. They bring inspiration to Groningen, but also take their experiences back to Iran.

The works of art provide a glimpse into contemporary life in Iran: a world from which, by and large, very little pushes out into ‘the West’. Through this exhibition, the artists want to show the art of drawing from the East to our part of the world.