Kaarten

Tussen de jaren vijftig en zeventig zette een nieuwe generatie Marokkaanse musici de Arabische muziek op zijn kop door Marokkaanse ritmes en zang te vervlechten in Oosterse melodielijnen. Pioniers als Mohamed El Hayani, Abdelhadi Belkhayat, Abdelwahab Doukkali, Naima Samih en Mahmoud Idrissi waren zeer geliefd in de Arabische wereld met hun liederen over de liefde, verdriet en heimwee.

Het Amsterdams Andalusisch Orkest specialiseert zich in deze golden age van de Marokkaanse muziek. Maestro Abderrahim Semlali, muzikaal leider van het gezelschap, groeide op in deze tijd en stond diverse keren met zijn idolen op het podium. Hij selecteerde muziekstukken die een prachtige weergave zijn van deze periode en virtuositeit van stem en instrument tot volle wasdom laten komen.

Shores of Casablanca wordt gemaakt in samenwerking met zanger Youssef Jrifi, die het vak leerde van de grote vocalisten uit de Golden Age. Het AAO zal rond deze periode ook een gelijknamig album lanceren.


Between the 1950s and 1970s, a new generation of Moroccan musicians shook up the Arabic music world by incorporating Moroccan rhythms and vocals into Eastern melodies. Pioneers like Mohamed El Hayani, Abdelhadi Belkhayat, Abdelwahab Doukkali, Naima Samih and Mahmoud Idrissi became immensely popular with their songs about love, sadness and homesickness.

The Amsterdam Andalusian Orchestra specializes in this golden age of Moroccan music. Maestro Abderrahim Semlali, musical director of the company, grew up during this time and performed with his idols on stage several times. He has selected pieces of music that are a beautiful representation of this period and where virtuosity of voice and instrument really come into their own.

Shores of Casablanca is being made in collaboration with singer Youssef Jrifi, who learned the trade from the great vocalists of the Golden Age. The AAO will also be releasing an eponymous album.