Zeven jaar geleden kwam Ahmad Abdulwahab als vluchteling uit Syrië naar Nederland. Inmiddels is hij de drijvende kracht achter Bab Ad-daar, een bruisend cultureel platform voor nieuwkomers in en om Groningen.

“In Syrië was ik bankier; ik had geen ervaring met theater. Maar toen ik hier was gekomen, werden andere waarden ineens belangrijker voor me. Ik had de behoefte om mijn verhaal te delen met zoveel mogelijk mensen. Ik had geen idee waar ik moest beginnen, maar google bracht me op het spoor van Club Guy & Roni. Ik heb gewoon op de deur geklopt en aan Guy Weizman (artistiek directeur NITE – Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni) gevraagd om me te helpen. Het was mijn eerste ingang naar de theaterwereld, sindsdien is er heel veel gebeurd, ik heb o.a. met De Wijk De Wereld in de Schouwburg gestaan, en 50 keer mijn voorstelling De Woestijn gespeeld op Noorderzon.

Intussen bleef ik zoeken naar een manier om vluchtelingen, nieuwkomers, dezelfde kansen te kunnen geven als ik had gekregen. In 2020 kreeg ik een vast contract bij NITE als medewerker educatie en projectleider van Bab Ad-daar; een warme plek voor nieuwkomers waar het draait om muziek, theater en dans en waar iedereen kan meedoen, voor of achter de schermen. Bab Ad-daar (‘de deur staat altijd open’) is inmiddels uitgegroeid tot een levendige community van ruim 150 mensen, we maken voorstellingen en organiseren evenementen en werken samen met bijna alle festivals in Groningen.

MENA is here zegt: laten we nou eens die mooie en leuke kant van de Arabische wereld laten zien, in plaats van alleen maar de oorlogen en aardbevingen die we kennen uit de media. Want er is namelijk zoveel moois! Er komen hier in mei geweldige artiesten uit de MENA-regio optreden.

Zelf presenteren we tijdens het festival A NITE with Bab Ad-daar @Yara’s Wedding, rondom de gelijknamige voorstelling van NITE. En samen met De Wijk de Wereld organiseren we Let’s go Dabke. Dabke is een traditionele Arabische volksdans, waar hand in hand wordt gedanst in een cirkel. In de aanloop naar het programma gaan we verschillende wijken van Groningen in om workshops te geven.”


Seven years ago, Ahmad Abdulwahab came to the Netherlands as a refugee from Syria. He is now the driving force behind Bab Ad-daar, a vibrant cultural platform for newcomers in and around Groningen.

“In Syria, I was a banker; I had no experience with theater. But since I came here, other values suddenly became more important to me. I wanted to share my story with as many people as possible. I had no idea where to start but google led me to Club Guy & Roni. I just knocked on the door and asked Guy Weizman (artistic leader NITE – Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni) to help me. It was my entrance into the theater world, before I knew it, I performed at the Schouwburg with De Wijk De Wereld, and played my show De Woestijn 50 times at Noorderzon. In the meantime, I kept looking for a way to be able to give refugees, newcomers, the same opportunity I had been given. In 2020, I got a permanent contract at NITE as educator and project leader of Bab Ad-daar; a warm place for newcomers where it’s all about music, theater and dance and where everyone can participate, in front of or behind the scenes. Bab Ad-daar (’the door is always open’) has grown into a lively community of over 150 people, we create performances and organize events and work together with almost all festivals in Groningen.

MENA is here says: let’s show the beautiful and fun side of the Arab world, instead of just the wars and earthquakes we know from the media. Because there is so much beauty! There will be great artists from the MENA region performing here in may.

During the festival we present A NITE with Bab Ad-daar @ Yara’s Wedding, around NITE’s big musical show. And together with De Wijk de Wereld, we are organizing a Dabke Night. Dabke is a traditional Arabic folk dance, where people dance, holding hands, in a circle. In the run-up to the program, we will give workshops in different neighborhoods of Groningen.”

Programmatips van Ahmad