Fati Mohammadi vluchtte in het jaar 2000 met haar twee kinderen vanuit Iran naar Nederland, vanwege politieke en persoonlijke omstandigheden. In Iran was Fati organisator in de culturele sector, in Nederland werkt ze inmiddels al twaalf jaar bij INLIA, een organisatie die zich inzet voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.

“Kunst is mijn eerste liefde, maar ik ben ook altijd sociaalvoelend geweest; als kind droomde ik ervan om bij het Rode Kruis te werken, in Afrika. Bij INLIA werk ik met uitgeprocedeerde asielzoekers. Ik probeer mensen in een uitzichtloze situatie een iets beter leven te bieden. Het is goed werk, maar het is ook confronterend; ik heb zeven jaar in Nederland geleefd zonder verblijfsvergunning, dat was heel heftig, als alleenstaande moeder met twee jonge kinderen. Ik ben mezelf in die periode behoorlijk kwijtgeraakt. Kunst helpt om mezelf weer terug te vinden.

In kunst heerst vrijheid, kunst gaat over grenzen en protocollen heen. En kunst verbindt; mensen uit verschillende landen, met verschillende religies, tradities en talen, vinden elkaar in kunst, door samen te maken en samen te spelen.

Tijdens MENA is here organiseer ik een kinderdag en een moederdag in het Groninger Forum, met allerlei workshops en optredens. Waar ik me heel erg op verheug in het programma is de voorstelling Yara’s Wedding, van het NNT en Club Guy & Roni.”


Fati Mohammadi fled from Iran to the Netherlands with her two children in the year 2000, due to political and personal circumstances. In Iran Fati worked as an organizer in the cultural sector, in the Netherlands she has now been working for 12 years at INLIA, an organization dedicated to helping refugees and asylum seekers in need.

 

“Art is my first love, but I also have always been socially aware; as a child I dreamed of working for the Red Cross, in Africa. At INLIA, I work with failed asylum seekers. I try to give people in a hopeless situation a slightly better life. It’s good work, but it’s also confronting; the first seven years in the Netherlands I had no residence permit, it was extremely intense, as a single mother with two young children. I lost myself quite a bit during that period. Art helps to find myself again.

Art is so important. In art there is freedom, it crosses boundaries and protocols. And art connects; people from different countries, with different religions, traditions, and languages, can find each other in art, by making and playing together.

For MENA is here, I’m organizing a children’s day and a mother’s day in the Groninger Forum, with all kinds of workshops and performances. What I am looking forward to in the program is the performance Yara’s Wedding, by the NNT and Club Guy & Roni.”

 

 

 

 

Programmatips van Fati